Ruimtelijke ordening Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HGB Agristo in Harelbeke, HGB Abbeloos-Hapl'o in Dentergem en HGB Orotes in Oostrozebeke Op 24 maart 2006 heeft de Vlaamse Regering een

Ruimtelijke ordening

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HGB Agristo in Harelbeke,

HGB Abbeloos-Hapl'o in Dentergem en HGB Orotes in Oostrozebeke

Op 24 maart 2006 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen waarin ze volgende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig heeft vastgesteld :

- HGB Agristo te Harelbeke;

- HGB Abbeloos - Hapl'o te Dentergem;

- HGB Orotex te Oostrozebeke.

Voor deze ruimtelijk uitvoeringsplannen wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 24 april 2006 tot en met 22 juni 2006 liggen de plannen ter inzage op het betrokken gemeentehuis. U kunt de plannen in die periode ook inkijken bij de Vlaamse overheid in Brussel, in het Phoenix-gebouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II-laan 19. Tevens kan U de plannen volledig bekijken op onze website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening onder de rubriek ´ gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - lopende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT