Hernieuwing van het mandaat van Adjunct-Directeur-generaal (A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29

Hernieuwing van het mandaat van Adjunct-Directeur-generaal (A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel)

Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 septembre 2022, werd het mandaat van Mevrouw Barbara DEWULF, Adjunct-Directeur-generaal (A4+) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) hernieuwd voor een periode van 5 jaar vanaf 1 oktober 2022.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT