Hernieuwing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal (A4+) bij het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei

Hernieuwing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal (A4+) bij het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2022, werd het mandaat van mijnheer Denis-Martin Lievens, adjunct-directeur-generaal (A4+) bij het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hernieuwd voor een periode van 5 jaar met ingang op 1 mei 2022.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT