Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 9 november 2023, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2023, wordt aan de heer Tim SOUVERIJNS

Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten

Bij koninklijk besluit van 9 november 2023, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2023, wordt aan de heer Tim SOUVERIJNS, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om van 1 oktober 2023 tot 30 september 2024 zijn ambt te cumuleren met een mandaat van deeltijds praktijkassistent (10% VTE) aan de Universiteit Gent, voor het vakgebied grondwettelijk recht.

Bij koninklijk besluit van 9 november 2023, dat uitwerking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT