Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als grondreinigingscentrum en tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werk

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Erkenning als grondreinigingscentrum en tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 3 maart 2006 wordt het grondreinigingscentrum Limburg N.V., gelegen te Kanaalstraat 14, te 3560 Lummen, erkend als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem en als grondreinigingscentrum in het kader van de regeling met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem en dit voor een duur van 5 jaar.

Erkenning bodemsaneringsdeskundige

Bij besluit van de OVAM van 9 maart 2006 wordt de vennootschap Environmental Strategical...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT