21 DECEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juni 2001 betreffende de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening;

Overwegende dat het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, de Hoge Raad voor lichamelijke opvoeding, sport en open luchtleven en de Hoge Raad voor de gezondheidspromotie een lijst met kandidaten hebben voorgesteld;

Overwegende dat de Universiteiten, de Verenigingen van Specialisten in Sportgeneeskunde, de « Société scientifique des médecins généralistes », de Federatie van de medische huizen en de geïntegreerde gezondheidsverenigingen, het Forum van de verenigingen voor kinesitherapie, de Algemene Farmaceutische Bond van België, de vereniging van de Franstalige sportfederaties en van de niet erkende sportfederaties zijn geraadpleegd;

Overwegende dat de werkende en plaatsvervangende leden van de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening moeten worden benoemd,

Besluit :

Artikel 1. Tot lid van de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening worden benoemd :

 1. als vertegenwoordigers van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité :

  - werkend lid : Xavier Sturbois

  - plaatsvervanger : Marc Vangrinsven

 2. als vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor sport :

  - werkend lid : Alexandre Walnier

  - plaatsvervanger : Francis Detongre

 3. als vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de gezondheidspromotie :

  - werkend lid : Michel Demarteau

  - plaatsvervanger : Marc-Henri Cornély

 4. als vertegenwoordigers van de Universiteiten :

  - werkende leden :

  Henri Nielens (sportgeneeskunde- UCL)

  Marie-Hélène Antoine (farmacologie - ULB)

  Guy Plomteux (toxicologie - ULG)

  - plaatsvervangers :

  Jean-Michel Crielaard (ULG)

  Roger Verbeeck (farmacologie - UCL)

  Philippe Lebrun (toxicologie - ULB)

 5. als specilisten in sportgeneeskunde :

  - werkende leden :

  Jean-Pierre Castiaux

  Pierre Vanschepdael

  - plaatsvervangers :

  Linda Grijp

  Séverine Macq

 6. als huisartsen :

  - werkende leden :

  Luc Pineux

  Alain Mathieu

  - plaatsvervangers :

  Jacques Vanderstraeten

  Geneviève Hubert

 7. als kinesitherapeuten :

  - werkend lid : Isabelle Maréchal

  - plaatsvervangers : Philippe Larock

 8. als apothekers :

  - werkend lid : Daniel Van Hoof

  - plaatsvervanger : Anne Lecroart

 9. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT