Ruimtelijke ordening. - Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorlijn 50A tussen Brussel en Ternat Aankondiging openbaar onderzoek Op 24 maart 2006 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen waa

Ruimtelijke ordening. - Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorlijn 50A tussen Brussel en Ternat

Aankondiging openbaar onderzoek

Op 24 maart 2006 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen waarin ze het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorlijn 50A tussen Brussel en Ternat in Dilbeek en Ternat voorlopig heeft vastgesteld.

Voor dat ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 24 april 2006 tot en met 22 juni 2006 ligt het plan ter inzage op het gemeentehuis van Dilbeek en Ternat. U kunt het plan in die periode ook inkijken bij de Vlaamse overheid in Brussel, in het Phoenix-gebouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II-laan 19. Tevens kan U het plan volledig bekijken op onze website www.vlaanderen.be/ruimtelijke ordening onder de rubriek ´ gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - lopende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT