Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2021, akte nr. 2021/021612

Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel »

Personeel. - Benoeming. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2021, akte nr. 2021/021612, wordt de tekst "Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 27 mei 2021, wordt de heer Christos TASTSIS definitief benoemd op 1 oktober 2020 in de hoedanigheid van Attaché (rang 10) in het Franstalige taalkader van het Gewestelijk agentschap voor Netheid." vervangen door:

"Bij besluit van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT