Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering. - Erratum In de Belgische Monitor van 23 mei 2022, pagina 44511, akte nr. 2022/40822, Franse en Nederlandse tekst

Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel »

Personeel. - Bevordering. - Erratum

In de Belgische Monitor van 23 mei 2022, pagina 44511, akte nr. 2022/40822, Franse en Nederlandse tekst, zou moeten luiden:

"Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 februari 2022 wordt mevrouw VAN WAEYENBERGE (Katrien) op 1 maart 2022 bevorderd tot adjunct-adviseur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT