Krijgsmacht. - Aanstelling van een officier gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit nr. 6878 van 21 februari 2008 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving

Krijgsmacht. - Aanstelling van een officier

gesproten uit de bijzondere werving

Bij koninklijk besluit nr. 6878 van 21 februari 2008 :

Landmacht

De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving D. Heuninckx wordt op 26 oktober 2007 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier.

Medische dienst

De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving B...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT