Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluit van 18 juni 2002 is Mevr. Helderweirt, C., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Gent haa

Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijke besluit van 18 juni 2002 is Mevr. Helderweirt, C., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder.

Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Gent haar ambt uitoefenen en er moeten verblijven.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT