Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2002 zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Mertens, Ch., kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement

Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijke besluiten van 14 juni 2002 zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder :

- de heer Mertens, Ch., kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn ambt uitoefenen en er moeten verblijven;

- de heer Libbrecht, E., kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn ambt uitoefenen en er moeten verblijven.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2002 :

- dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, de heer Timmermans, L., adjunct-griffier bij deze rechtbank;

- dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, de heer Van den Bergh, M., adjunct-secretaris bij het parket van dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT