Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 12 januari 2023 is in de Franstalige tekst het woord `Woluwé-Saint-Pierre' vervangen door `Leeuw-Saint-Pierre'

Gerechtsdeurwaarders

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2023 is in de Franstalige tekst het woord `Woluwé-Saint-Pierre' vervangen door `Leeuw-Saint-Pierre', in het enig artikel van het ministerieel besluit van 8 februari 2022 waarbij het kantoor van de heer Vandenbranden Filip, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel, gevestigd te Ganshoren, is overgebracht naar Sint-Pieters-Leeuw.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT