Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 4 september 2023

Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2023, zijn benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder:

* voor de Nederlandse taalrol:

- de heer Horemans J.;

- mevr. De Graef Ch.;

- mevr. Bosmans E.;

- mevr. Van Praag S.;

- mevr. Schamp J.;

- mevr. Beckers L.;

- mevr. Heijens Sh.;

- mevr. Van Eesbeeck E.;

- de heer Van Hove P.;

- de heer Foubert F.;

- mevr. Beyers Y.;

- mevr. Callewaert S.;

- mevr. De Paepe E.;

- de heer Huysman Th.;

- mevr. Timmers S.;

houders van een master in de rechten.

* voor de Franse taalrol:

- de heer Piacenza Ch. ;

- mevr. Le A. ;

- mevr. Choquet Ch. ;

- de heer Vico G. ;

- mevr. Delannoy J. ;

- de heer Maldague N. ;

- mevr. Brichard Ch. ;

- mevr. Kiriako N. ;

- de heer Bourdouxhe F. ;

- mevr. Mestdagh M. ;

- de heer Witvrouw R. ;

- mevr. Rixhon A. ;

- mevr. Laboureur A. ;

- de heer Mathieu C. ;

- de heer Devillers G. ;

- de heer Broisson S. ;

houders van een master in de rechten.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT