Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022

Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2022, zijn benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder:

• voor de Nederlandse taalrol:

- mevr. Thijsman J.;

- mevr. Diris S.;

- mevr. Katra A.;

- dhr. Gonzalez Dobarro E.;

- mevr. Jespers M.;

- mevr. Peeters J.;

- mevr. Daem B.;

- mevr. Bouckaert V.;

- mevr. Ballet N.;

- mevr. Winters K.;

- mevr. Desimpel S.;

- mevr. Lekens E.;

houders van een master in de rechten.

• voor de Franse taalrol:

- dhr. Somers P.;

- mevr. Domken C.;

- mevr. Oumalis C.;

- mevr. Guérin C.;

- dhr. Chabot R.;

- dhr. Bülüç S.;

- dhr. Kasarjan R.;

- mevr. Poncelet L.;

- dhr. Crutzen L.;

- dhr. Bosly J.;

- mevr. Syed S.;

- dhr. Filleul Th.;

houders van een master in de rechten.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT