Gerechtsdeurwaarders Bij arrest nr. 214.647 van 15 juli 2011 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 7 juni 2009, waarbij de heer Filip MAES wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het

Gerechtsdeurwaarders

Bij arrest nr. 214.647 van 15 juli 2011 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 7 juni 2009, waarbij de heer Filip MAES wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, vernietigt.

Bij arrest nr. 214.648 van 15 juli 2011 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 20 november 2009, waarbij de heer Vincent LAMORAL wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Mechelen, vernietigd.

Bij arrest nr. 214.649 van 15 juli 2011 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 7 juni 2009, waarbij de heer Eric HOOFT wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vernietigd.

Bij arrest nr. 214.650 van 15 juli 2011 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 30 juni 2009, waarbij de heer Johan BOCKLANDT...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT