Federale Overheidsdienst. - Personeel en Organisatie Bij koninklijk besluit van 21 december 2001 wordt de heer Georges Monard, met ingang van 1 januari 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecom

Federale Overheidsdienst. - Personeel en Organisatie

Bij koninklijk besluit van 21 december 2001 wordt de heer Georges Monard, met ingang van 1 januari 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT