8 JULI 2002. - Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

De Minister van Justitie,

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector III - Justitie, gegeven op 16 april 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 oktober 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 januari 2002,

Besluit :

Artikel 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie worden onderverdeeld als volgt :

ADMINISTRATIEF PERSONEEL

- de betrekking van vertaler-revisor-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13 B;

- 11 van de 43 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 13 B;

- de betrekking van industrieel ingenieur-directeur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 13 B;

- de betrekking van geneesheer kan bezoldigd worden in de weddenschaal 10 E of 10 F;

- de betrekking van ingenieur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 10 E of 10 F;

- 5 van de 13 betrekkingen van vertaler-revisor worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C;

- 90 van de 257 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C;

- 1 van de 2 betrekkingen van architect wordt bezoldigd in de weddenschaal 10 C;

- 4 van de 12 betrekkingen van industrieel ingenieur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C;

- 4 van de 18 betrekkingen van programmeringsanalist worden bezoldigd in de weddenschaal 28 L;

- de betrekking van eerstaanwezend maatschappelijk assistent kan bezoldigd worden in de weddenschaal 28 F;

- 1 van de 4 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 B;

- 6 van de 23 betrekkingen van eerstaanwezend bibliothecaris worden bezoldigd in de weddenschaal 28 D;

- 3 van de 11 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder worden bezoldigd in de weddenschaal 28 D;

- 1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend communicatieassistent wordt bezoldigd in de weddenschaal 28 D;

- 22 van de 81 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B;

- 11 van de 108 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 I;

- 30 van de 108 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H;

- 24 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT