Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 juli 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu., de 9 août 1995

Artikel 1. ß 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juli 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu worden onderverdeeld als volgt :

 1. Hoofdbestuur

  Administratief personeel

  11 van de 41 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd volgens de weddeschaal 22 B

  In 1 betrekking van bestuurschef bezoldigd volgens de weddeschaal 22 B opgericht ter vervanging van een arbeidspost van een contractueel en opgenomen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van de betrokken contractueel.

  28 van de 142 betrekkingen van klerk worden bezoldigd volgens de weddeschaal 30 F

  37 van de 142 betrekkingen van klerk worden bezoldigd volgens de weddeschaal 30 H

  12 van de 142 betrekkingen van klerk worden bezoldigd volgens de weddeschaal 30 I

  15 van de 53 betrekkingen van beambte worden bezoldigd volgens de weddeschaal 42 C

  12 van de 53 betrekkingen van beambte worden bezoldigd volgens de weddeschaal 42 D

  3 van de 53 betrekkingen van beambte worden bezoldigd volgens de weddeschaal 42 E

  Meesters-, vak- en dienstpersoneel

  de betrekking van vakman kan worden bezoldigd volgens de weddeschaal 30 G of volgens de weddeschaal 30 J

  8 van de 16 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd volgens de weddeschaal 42 E

 2. Buitendiensten

  Administratief personeel

  4 van de 15 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22 B

  13 van de 65 betrekkingen van klerk worden bezoldigd volgens de weddeschaal 30 F

  17 van de 65 betrekkingen van klerk worden bezoldigd volgens de weddeschaal 30 H

  5 van de 65 betrekkingen van klerk worden bezoldigd volgens de weddeschaal 30 I

  7 van de 26 betrekkingen van beambte worden bezoldigd volgens de weddeschaal 42 C

  5 van de 26 betrekkingen van beambte worden bezoldigd volgens de weddeschaal 42 D

  1 van de 26 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd volgens de weddeschaal 42 E

  ß 2. De betrekkingen opgenomen in artikel 3 van het voornoemd koninklijk besluit van 19 juli 1995 worden onderverdeeld als volgt :

  Hoofdbestuur

  Administratief personeel

  1 van de 4 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd volgens de weddeschaal 30 F

  1 van de 4 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd volgens de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT