Besluit 2008/1107 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie sluitende de gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (VERTALING)., de 9 octobre 2008

Artikel 1. De gewone zitting van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit wordt van kracht op 16 oktober 2008.

Art. 3. ... Brussel, 9 oktober 2008.

Voor het College :

De Voorzitter van het College, belast voor het Openbaar Ambt,

  1. CEREXHE.

Aanhef

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, meer bepaald artikel 71.

Op voorstel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT