Aanwijzing van een gemachtigd ambtenaar inzake ruimtelijke ordening, grondgebied Antwerpen Bij besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening van 30 maart 2006 word

Aanwijzing van een gemachtigd ambtenaar inzake ruimtelijke ordening, grondgebied Antwerpen

Bij besluit van de Vlaamse minister van FinanciÎn en Begroting en Ruimtelijke Ordening van 30 maart 2006 wordt de heer Koen DaniÎls, adjunct van de directeur, aangewezen om de bevoegdheden van gemachtigd ambtenaar uit te oefenen in de provincie Antwerpen.

Het ministerieel besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT