Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, wordt Mevr. Deproost, Eliane, benoemd

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Benoeming

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, wordt Mevr. Deproost, Eliane, benoemd tot adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT