Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 juni 2002 wordt opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut van 1 juli 2002 tot e

Rechterlijke Orde

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2002 wordt opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut van 1 juli 2002 tot en met 31 juli 2002, aan Mevr. Denis, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2002 blijft opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, voor de duur van één jaar vanaf 1 juli 2002, aan de heer Laurent, B., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2002 wordt opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van tweede kanton...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT