Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt Mevr. Anne De Gang, met ingang van 24 juli 2002, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van vertaler-revisor-direc

Personeel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt Mevr. Anne De Gang, met ingang van 24 juli 2002, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT