Plaatselijke besturen Bij besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2011 wordt de heer Frédéric Hofmans, gemeenteraadslid te Edingen, overeenkomstig artikel L5431-1 van het Wetboek van de plaatselijk

Plaatselijke besturen

Bij besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2011 wordt de heer Frédéric Hofmans, gemeenteraadslid te Edingen, overeenkomstig artikel L5431-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie vervallen verklaard van zijn oorspronkelijk mandaat van gemeenteraadslid evenals van zijn afgeleide mandaten.

Overeenkomstig artikel L4142-1 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT