24 DECEMBER 2008. - Financiewet voor het begrotingsjaar 2009 Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 405 van 31 december 2008, tweede editie, akte nr. 2008/03525, bladzijde 69166, dienen de handtekeningen als volgt gelezen te worden :

Gegeven te Brussel, 24 december 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

De Staatssecretaris voor Begroting,

M. WATHELET

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

J...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT