Federale Politie. - Volmachten Bij ministerieel besluit van 1 december 2021 zijn de volgende personeelsleden van de federale politie gemachtigd om, in naam van de minister van Binnenlandse Zaken

Federale Politie. - Volmachten

Bij ministerieel besluit van 1 december 2021 zijn de volgende personeelsleden van de federale politie gemachtigd om, in naam van de minister van Binnenlandse Zaken, alle geschriften en procedurestukken te ondertekenen inzake de gedingen voor de Raad van State betreffende de federale politie en haar personeel :

- LINERS Alain;

- MAES Carlo;

- TUYPENS Sandra;

- FLAMEND Bénédicte;

- GOOSENS Ruben;

- PEETERS Kirsten;

- BELDJOUDI Jenifer;

- MOUTON Jana;

- GEELHAND de la BISTRATE Aurélie.

Voormeld besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Het ministerieel besluit van 9 augustus 2013 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT