Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse I en/of klasse T1 of T2

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse I en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Mijnheer Wim VAN ROMPAY, geboren te Brasschaat op 4 oktober 1980, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot de nucleaire installaties van Electrabel in de Kerncentrale van Doel.

Deze erkenning is geldig van 1 juni 2021 tot 31 mei 2027.

Mevrouw Nadine HOLLASKY, geboren te Ukkel op 14 juni 1948, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot de nucleaire installaties onder het toezicht van Bel V.

Deze erkenning is geldig van 19 oktober 2021 tot 18 oktober 2027.

Mijnheer Olivier SMIDTS, geboren te Elsene op 17 juni 1970, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot de nucleaire installaties onder het toezicht van Bel V.

Deze erkenning is geldig van 2 juli 2021 tot 1 juli 2027.

Mijnheer Dirk ASSELBERGHS, geboren te Maaseik op 14 mei 1967, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot de nucleaire installaties onder het toezicht van Bel V.

Deze erkenning is geldig van 19...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT