Federaal Agentschap van de Schuld - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, de 22 novembre 2021

Artikel M.

De lijst der referte-indexen van de maand november 2021 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,657

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,667

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,619

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,498

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,375

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : - 0,280

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : - 0,185

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : - 0,072

Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 0,046

Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 0,152

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Périodicité Periodiciteit
Indice Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel
A - 0,0549 - 0,1647 - 0,3290 A - 0,0549 - 0,1647 - 0,3290
B - 0,0558 - 0,1672 - 0,3341 B - 0,0558 - 0,1672 - 0,3341
C - 0,0517 - 0,1551 - 0,3100 C - 0,0517 - 0,1551 - 0,3100
D - 0,0416 - 0,1247 - 0,2493 D - 0,0416 - 0,1247 - 0,2493
E - 0,0313 - 0,0939 - 0,1877 E - 0,0313 - 0,0939 - 0,1877
F - 0,0234 - 0,0701 - 0,1401 F - 0,0234 - 0,0701 - 0,1401
G - 0,0154 - 0,0463 - 0,0925 G - 0,0154 - 0,0463 - 0,0925
H - 0,0060 - 0,0180 - 0,0360 H - 0,0060 - 0,0180 - 0,0360
I 0,0038 0,0115 0,0230 I 0,0038 0,0115 0,0230
J 0,0127 0,0380 0,0760 J 0,0127 0,0380 0,0760

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT