Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt de heer Dirk Van Eylen, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt de heer Dirk Van Eylen, attachÈ - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2008.

Overeenkomstig de gecoˆrdineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT