Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2010 wordt de heer Van Der Eycken, Johan, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijk

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2010 wordt de heer Van Der Eycken, Johan, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt Mevr. Plisnier, Flore, assistent-stagiair bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 juli 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt Mevr. Jacquemin, Anne, assistent-stagiair bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 juli 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt de heer Leyder, Dirk, assistant-stagiair bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 juli 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT