Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing

Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2007 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan RD Security BVBA, gevestigd te 3830 Wellen, Kortestraat 3, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 15 april 2007 onder het nummer 16.1054.04.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van :

- toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm;

- bescherming van personen;

- toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten die een cafÈ- of dansgelegenheid uitmaken en met uitsluiting van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT