Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2007 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 oktober 2003, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 september 2005, tot vergunning als bewakingsonderneming van Vermeersch, Jean-Paul (V&D SECURITY), gevestigd te 8310 Sint-Kruis-Brugge, Moerkerksesteenweg 453, als volgt vervangen :

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van :

- toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm;

- toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT