Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 15 juli 2002 is benoemd tot lid van de volgende Nederlandstalige centrale examencommissie : Op de voordracht van de Vlaamse Minist

Centrale examencommissies. - Benoemingen

Bij ministerieel besluit van 15 juli 2002 is benoemd tot lid van de volgende Nederlandstalige centrale examencommissie :

Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs :

Installateur-frigorist :

De heer Rudy Verwilst, werkend lid, ter vervanging van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT