Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke evaluatoren (m/v) (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmidelen en Gezondheidsproducten (ANG10832) Na de selectie wordt een

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke evaluatoren (m/v) (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmidelen en Gezondheidsproducten (ANG10832)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

  1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum :

    o Diploma van een basisopleiding van de 2e cyclus (licentiaat/ master, ingenieur,... ) behaald in één van volgende richtingen : arts, dierenarts, apotheker, chemie, biochemie, biologie, biotechnologie, landbouw, milieu, biomedische wetenschappen, voedings- en dieetleer, behaald aan een Hogeschool of een Belgische universiteit.

  2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : minimum twee jaar relevante professionele ervaring in het schrijven van wetenschappelijke rapporten in één...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT