Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011 worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 2010, als leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :

  1. de heren CHEVALIER, Pierre, LACOR; Patrick, VANDER STICHELE, Robert en VERPOOTEN, Gert, als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten;

  2. de dames PROFILI Francine, VAN ROMPAEY; Brigitte en ZAMUROVIC, Danica en de heren BOURDA; Alain, SUMKAY, François en VAN DEN BREMT, Christophe, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen;

  3. de heren BAUVAL, Marcel; BOCKAERT, Johan; CREPLET, Jean; DE ROECK, Marc; GERARD, Jacques; SCHROOYEN, Wim; VAN HOORDE, Pierre en VERMEYLEN, Michel, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van het geneesherenkorps;

  4. de dames de GALOCSY, Chantal en VAN de VLOED, Olga en de heren BEUKEN, Guy en VAN DURME, Paul, als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen;

  5. de heer CORNELY, Marc-Henri...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT