Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Erkenningen vrijwilligersorganisaties Bij de besluiten van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 19 april

Erkenningen vrijwilligersorganisaties

Bij de besluiten van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 19 april 2011 wordt het volgende bepaald :

1) De organisatie Zorgend vrijwilligerswerk vzw, Martelaarslaan 17 te 9000 Gent, wordt erkend als vrijwilligersorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze erkenning geldt voor een onbepaalde duur en gaat in op 1 januari 2010.

De erkenning kan worden ingetrokken als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk.

De bepalingen van dit erkenningsbesluit blijven geldig zolang de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk deze niet wijzigt.

2) De organisatie Thuis in Zorg vzw, Papiermolenstraat 11 te 9200 Dendermonde, wordt erkend als vrijwilligersorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze erkenning geldt voor een onbepaalde duur en gaat in op 1 januari 2010.

De erkenning kan worden ingetrokken als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk.

De bepalingen van dit erkenningsbesluit blijven geldig zolang de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk deze niet wijzigt.

3) De organisatie Vlaamse Vereniging voor Bechterewpatiënten vzw, Pinksterbloemhof 16 te 8301 Knokke-Heist, blijft erkend als vrijwilligersorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze erkenning geldt voor een onbepaalde duur en gaat in op 3 april 2010.

De erkenning kan worden ingetrokken als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT