Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Verlenging erkenningen Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn voor schuldbemiddeling Bij de besluiten van de secretaris-generaal van het depa

Verlenging erkenningen Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn voor schuldbemiddeling

Bij de besluiten van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 april 2011 wordt het volgende bepaald :

1) De erkenning van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kraainem als instelling voor schuldbemiddeling, wordt verlengd voor een periode van zes jaar met ingang van 5 november 2011.

2)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT