Erkenning als energie auditeur voor de milieuvergunningen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 13/04/2023

Erkenning als energie auditeur voor de milieuvergunningen

Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 13/04/2023, werd de erkenning als energie auditeur voor de milieuvergunningen aan ADVIESBUREAU DIRK DE GROOF B.V.B.A. (ondernemingsnummer 0890140195) toegekend voor een periode van 5 jaar.

De erkenning draagt het nummer AGR/ AE/001865025.

Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 13/04/2023, werd de erkenning als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT