Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 wordt het burgerlijk ereteken aan de hierna vermelde ambtenaar toegekend : Voor 25 jaar dienst De Medaille 1e klasse : Mevr. Delcommune

Burgerlijke eretekens

Bij koninklijk besluit van 7 december 2008 wordt het burgerlijk ereteken aan de hierna vermelde ambtenaar toegekend :

Voor 25 jaar dienst

De Medaille 1e klasse :

Mevr. Delcommune, Anne, adviseur.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT