Burgerlijke eretekens. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2002, op bladzijde 30230, moet de titel 'Burgerlijke eretekens' worden vervangen door de titel 'Nationale Orden'.

Burgerlijke eretekens. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2002, op bladzijde 30230, moet de titel "Burgerlijke eretekens" worden vervangen door de titel "Nationale Orden".

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT