Nationale Orden. - Ereteken in de Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Michel GILBERT, lid van de raad van bestuur van het Koninklijk College der Eredekens van de A

Nationale Orden. - Ereteken in de Leopoldsorde

Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Michel GILBERT, lid van de raad van bestuur van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België wordt bevorderd tot de graad van Officier in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT