Ereconsuls Opheffingen benoeming - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2023: 1. Wordt de benoeming van de heer Manickam NADESALINGAM, honorair Consul van België te Port Moresby

Ereconsuls

Opheffingen benoeming - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2023:

 1. Wordt de benoeming van de heer Manickam NADESALINGAM, honorair Consul van België te Port Moresby, opgeheven.

 2. Wordt de heer heer Manickam NADESALINGAM ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te dragen.

 3. Wordt Mevrouw Vavine K. NADESALINGAM voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Port Moresby met als ressort de Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea.

  Bij koninklijk besluit van 31 juli 2023:

 4. Wordt de benoeming van de heer Dominic DALY, honorair Consul van België te Cork, opgeheven, met ingang van 14 april 2023 `s avonds.

 5. Wordt de heer Dominic DALY ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te dragen.

 6. Wordt de heer Richard MARTIN voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Cork met als ressort de Graafschappen Carlow, Cork, Kerry, Kilkenny, Tipperary, Wexford en Waterford.

  Afschaffing - Ontslag

  Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019:

 7. Wordt de ereconsulaire post van België te Niamey afgeschaft.

 8. Wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Boureima WANKOYE, honorair Consul van België te Niamey.

 9. Wordt de heer Boureima WANKOYE ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te dragen.

  Benoemingen

  Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2023:

  Wordt de heer Stefan STOLITZKA, voor een periode van vijf jaar vanaf 22 juni 2023, benoemd tot ereconsul van België te Graz met als ressort Stiermarken en Karinthië.

  Wordt de heer Edgardo GROB BEDECARRATZ, voor een periode van vijf jaar vanaf 22 juli 2023, benoemd tot ereconsul van België te Osorno met als ressort de regio's Los Lagos en Los R¤os.

  Wordt Mevrouw Vera BRAECKMAN-KENNEDY, voor een periode van vijf jaar vanaf 27 juni 2023, benoemd tot ereconsul van België te Denver met als ressort de Staat Colorado.

  Bij koninklijk besluit van 17 juli 2023 :

  Wordt de heer Arnaud Marie Cyril LAGESSE, voor een periode van vijf jaar vanaf 19 juli 2023, benoemd tot ereconsul van België te Port Louis met als ressort de Republiek Mauritius.

  Opheffing benoeming - Afschaffing

  Bij koninklijk besluit van 5 juli 2023 :

 10. Wordt de benoeming van Mevrouw Dolorès JABON, honorair Consul van België te Brazzaville opgeheven, met ingang van 5 mei 2023 's avonds.

 11. Wordt de ereconsulaire post van België te Brazzaville afgeschaft.

  Opheffing benoeming - afschaffing - vastlegging ressort

  Bij koninklijk besluit van 17 juli 2023:

 12. Wordt de benoeming van de heer Juan Manuel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT