Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juni 2011 is de aanwijzing van Mevr. Engels, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtb

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2011 is de aanwijzing van Mevr. Engels, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 augustus 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT