Energieopslagfaciliteit. - Individuele vergunning EP-2023-0090-A Bij ministerieel besluit van 22 november 2023 wordt een individuele vergunning verleend aan de bv Prologis Belgium GS

Energieopslagfaciliteit. - Individuele vergunning EP-2023-0090-A

Bij ministerieel besluit van 22 november 2023 wordt een individuele vergunning verleend aan de bv Prologis Belgium GS, met ondernemingsnummer 0787.193.701, voor de bouw en exploitatie van een batterijpark met een vermogen van 50 MW en een opslagcapaciteit van 100 MWh, op het grondgebied van de gemeente Grimbergen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT