1. Overeenkomst betreffende de oprichting ener Internationale Vereniging tot uitgave der douanetarieven, uitvoeringsreglement en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890

  1. Overeenkomst betreffende de oprichting ener Internationale Vereniging tot uitgave der douanetarieven, uitvoeringsreglement en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 (1)

  2. Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949 (2). - Opzegging door de Republiek Polen

Op 29 maart 2002 ontving het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking de kennisgeving van opzegging van het Republiek Polen betreffende voornoemde internationale akten.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Overeenkomst van 5...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT