Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Els Demuynck, stagedoend industrieel ingenieur, met ingang van 16 juni 2002, in vast verband benoemd in he

Personeel. - Benoeming in vast verband

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2002 wordt Mevr. Els Demuynck, stagedoend industrieel ingenieur, met ingang van 16 juni 2002, in vast verband benoemd in het Nederlands taalkader bij de centrale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT