Elektrische verbindingen Wegvergunning 235/80957 Bij koninklijk besluit van 22 december 2022 wordt een wegvergunning met index 235/80957 verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 Brussel

Elektrische verbindingen

Wegvergunning 235/80957

Bij koninklijk besluit van 22 december 2022 wordt een wegvergunning met index 235/80957 verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0475.028.202, voor het aanleggen en exploiteren van een ondergrondse elektrische verbinding, op een spanning van 150 kV, met een frequentie van 50 Hz...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT