Elektrische kabelverbindingen Verklaring van openbaar nut Bij het koninklijk besluit van 9 december 2021 wordt een verklaring van openbaar nut met indexnummer 235/80942

Elektrische kabelverbindingen Verklaring van openbaar nut

Bij het koninklijk besluit van 9 december 2021 wordt een verklaring van openbaar nut met indexnummer 235/80942, toegekend aan de nv Elia Asset (ondernemingsnummer 0475.028.202), Keizerslaan 20, 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een dubbele ondergrondse elektrische kabelverbinding, met een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT