Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit nr. 8363 van 11 mei 2011 : Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met toekenning van twee

Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen

Nationale Orden. - Oud-strijders

Bij koninklijk besluit nr. 8363 van 11 mei 2011 :

Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II met toekenning van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen « 40-45 » in

Zilver

De heren Dermont, R., Verschelde, R.

Brons.

Mevr. Lepage, Y.

De heren Bertholet, G., Delhaye, K., Thoné, J.

Zij nemen rang in de Orde in op datum van 8 april 2011.

Bij koninklijk besluit nr. 8364 van 11 mei 2011 :

Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Officier in de Kroonorde, op het lint het kenteken te hechten van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen « 40-45 » in

Brons.

De heer Perey, J.

Hij neemt rang in de Orde in op datum van 8 april 2011.

Bij koninklijk besluit nr. 8365 van 11 mei 2011 :

Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde, op het lint het kenteken te hechten van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen « 40-45 » in

Zilver

De heer Gijsbrecht, L.

Hij neemt rang in de Orde in op datum van 8 april 2011.

Bij koninklijk besluit nr. 8366 van 11 mei 2011 :

De Medaille van de oorlogsvrijwilliger-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen « 1940-1945 » wordt aan de hiernavermelde personen verleend die een vrijwillige dienstneming hebben aangegaan bij de Belgische Strijdkrachten voor de duur van de oorlog gedurende de veldtocht 1940-1945 :

De heren Derick, E., De Roissart, C., Peetermans, R., Roussel, M., Sierens, A.

De Medaille van de oorlogsvrijwilliger-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen « 1940-1945 » wordt aan de hiernavermelde personen verleend om reden van hun vaderlandslievende activiteiten tijdens de oorlog 1940-1945 :

Mevr. Lepage Y.

De heren Bertholet, G., Claes, W...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT